Книга: Трансформація фінансової звітності українських підприємств у звітність за міжнародними стандартами фінанової звітності

Прийнятий у травні 2011року Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначив сферу і порядок застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в Україні.

Згідно з цим Законом: «Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами».

Виконання даної вимоги потребує трансформації фінансової звітності, складеної відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(c)БО). Це обумовлено тим, що хоч П(С)БО суттєво й не протирічать міжнародним стандартам, проте не повністю охоплюють усі вимоги МСФЗ щодо подання та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Метою даного посібника є опис процесу перетворення фінансової звітності українських підприємств у звітність, що відповідає усім вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Книга є четвертим виданням методичного посібника трансформації фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Цей методичний посібник розроблений фахівцями ФПБАУ з метою сприяння переходу вітчизняних підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) відповідно до ст.12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Четверте видання було перероблене та доповнено з урахуванням змін внесених до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(с)БО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

[su_button url=»http://shop.vlasnasprava.info/book/Transformatsiya-finansovoi-zvitnosti-ukrainskih-pidpriiemstv-u-zvitnist-za-mizhnarodnimi-standartami-finansovoi-zvitnost—4-te-vidyaidannya—2013-rik/» target=»blank» background=»#ef352d» color=»#fefefd» size=»10″ center=»yes» text_shadow=»0px 0px 0px #000000″]ПРИДБАТИ[/su_button]

Оставить комментарий